behind the scenes

Noida Campus


Student Leadership

Arshiya Mahajan

Chetan Wadhwani

Aanya Makhija

Arnav Modi

Varalika Shahi

Meyasha Verdia

Krishnav Bansal

Deepanshu Bhushan

Pihu Jha

Manya Durga

Siddhant Singhania

Kabir Gupta

Urjasvi Modi

Mansa Kaur


Teacher Leadership

Ms. Biju Devi

Ms. Ashu Ratra

Ms. Vasudha Chopra

Ms. Pooja Karakoti

Faridabad Campus


Student Leadership

Aarav Balyan

Raghav Garg

Kaashvi Dewan

Neeyati Saini

Navya

Nayonnika Rawal

Nirvani Jain

Ananya Das Sharma


Teacher Leadership

Urvashi Virmani

Chinar Banga

Palakshi Pal

Ashneet Kohli

Surbhi Maini

Angeleena Bhalerao

Neeta Joseph

Neha Gupta

Nishant Mazumdar

Shivangi Sharma

Prerna

Vishwajeet Singh

Bonny Dhar

Akhil Kumar

Punita Bhatti

Megha Bohra

Saurabh Sardana

Abhinav Yagnik

Dhwani Vij

Garima Sharma

Gurgaon Campus


Teacher Leadership

Rinku Paul

Neeraj Taneja

Amritha Sruthi

Deepa Kadian

Phalguni Bhatia

Smriti Sabbarwal

Swati Banerjee

Tanya Sharma

Sakshi Birhman

Manisha Kathuria

Nitesh Kumar

Nimesh Kumar

Aakanksha Thukral Bhatt

Manoj Kathuria


Student Leadership

Arnaav Singh

Tanya Singh